NË FOKUS

IDM ofron një kontribut të ri nëpërmjet një pakete dokumentesh politike në fusha të veçanta të mbikëqyrjes dhe vlerësimit të qeverisjes të sektorit të sigurisë në vendin tonë në kuadër të projektit kërkimor “Indeksi i Sigurisë në Shqipëri 2013”.

NË FOKUS

Observatori Qytetar i Bashkisë Shijak me mbështetjen e Institutit për Demokraci dhe Ndërmjetësim organizoi aktivitetin përmbyllës të projektit “Nxitja e Pjesëmarrjes Qytetare në Vendimmarrjen Vendore përmes Krijimit dhe Funksionimit të   Observatorit Qytetar në Bashkinë Shijak”.

NË FOKUS

Studiues nga IDM në Beograd për dy javë

Z. Foto Duro mori pjesë dhe dha kontributi në një aktivitet publik, duke prezantuar disa nga gjetjet e studimit të tij të kryer mbi “Reformat Evropianizuese në Sektorin e Sigurisë në Shqipëri”.

NË FOKUS

Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë  dhe Strategjia e Sigurisë Kombëtare përcaktojnë një rol të rëndësishëm të parlamentit për sa i përket miratimit të politikave të sigurisë dhe mbikëqyrjes së zbatimit të tyre. Një nga problemet më të mëdha në lidhje me zbatimin e politikave të sigurisë ka qenë ndarja e paqartë e pushteteve...

Ekspertiza jonë

Çfarë na bën të mirë


IDM kombinon avantazhet e saj si një institut kërkimor me burimet operacionale, dhe njekohësisht si një organizatë jo-qeveritare me më shumë se 12 vjet eksperiencë në shoqërinë civile në Shqipëri.

më tepër

Projektet tona

Ku investojmë dijet e përpjekjet tona


Kjo kategori paraqet një listë të projekteve të implementuara sipas çdo departamenti. Ju mund t’i rradhisni projektet bazuar në periudhën e implementimit ose titullit përkatës.

më tepër

Publikime

Doni të mësoni se çfarë mendojmë


Kjo kategori përfaqëson një listë të publikimeve kryesore që IDM, nëpërmjet departamenteve të saj të specializuara, ka publikuar në kuadër të programeve të ndryshme si dokumente politikë, studime, raporte etj

më tepër

Të Fundit

THIRRJE PËR APLIKIME

KONSULENTË EKSPERTË AFATSHKURTËR

Për më shumë informacion klikoni këtu.

 

Njoftime

 1. Me qëllimin promovimin e kërkimeve gjithëpërfshirëse dhe alternativave politike mbi çështjet aktuale, Qendra për Çështje Europiane dhe të Sigurisë pranë IDN fton studiuesit, kërkuesit, lektorët universitar, dhe studentët e diplomuar të paraqesin propozim prej 500 fjalësh për shkrime të ndryshme të cilat mund të jenë pjesë e revistës sonë.

  Afati për dorëzimin e abstraktit: 20 prill 2014

  Afati final për dorëzimin e punimit: 20 maj 2014

  Afati i Aplikimit: Tuesday, 20 Maj 2014 - 16:00
  Për më tepër klikoni KËTU
 2. Organizuar si pjesë e Forumit Hulumtues mbi Sigurinë

  ‘Serbi-Prishtinë-Tiranë’

  Koha: 12-16 Maj 2014

  Vendi: Ulqin, Mal i Zi

  Kliko këtu për të shkarkuar formularin e aplikimit.

  Afati i Aplikimit: Tuesday, 22 Prill 2014 - 11:30
  Për më tepër klikoni KËTU