NË FOKUS

Këto seminare synuan të ngrenë kapacitetet e përfaqësuesve të institucioneve publike dhe organizatave të interesuara që punojnë mbi barazine gjinore dhe zhvillimin ekonomik të grave. mbi qasjen e grupimit ekonomik.

NË FOKUS

Trajnimet synuan të rrisin ndërgjegjësimin dhe të forcojnë kapacitetet individuale të grave sipërmarrëse në qasjen e grupimit ekonomik dhe të agregimit të prodhimit.

Pamje nga tryeza e rrumbullakët për tre projektligjet e mbrojtjes

NË FOKUS

IDM, me mbështetjen e Qendrës së Gjenevës për Kontrollin Demokratik të Forcave të Armatosura (DCAF) organizoi në datë 4 Qershor 2014, në mjediset e Hotel “Grand” tryezën e rrumbullakët mbi Paketën e re të tre Projektligjeve të Mbrojtjes.

NË FOKUS

Konferenca kombëtare "Fuqizimi i Grave përmes Ngritjes së Klasterit Ekonomik", e mbajtur më 28 maj 2014 në ambientet e Tirana International Hotel, synoi të ndajë përvojën e projektit të IDM-së dhe të nxisë debatin kombëtar për fuqizimin e grave përmes qasjes së grupimit ekonomik.

Ekspertiza jonë

Çfarë na bën të mirë

IDM kombinon avantazhet e saj si një institut kërkimor me burimet operacionale, dhe njekohësisht si një organizatë jo-qeveritare me më shumë se 12 vjet eksperiencë në shoqërinë civile në Shqipëri.

më tepër

Projektet tona

Ku investojmë dijet e përpjekjet tona

Kjo kategori paraqet një listë të projekteve të implementuara sipas çdo departamenti. Ju mund t’i rradhisni projektet bazuar në periudhën e implementimit ose titullit përkatës.

më tepër

Publikime

Doni të mësoni se çfarë mendojmë

Kjo kategori përfaqëson një listë të publikimeve kryesore që IDM, nëpërmjet departamenteve të saj të specializuara, ka publikuar në kuadër të programeve të ndryshme si dokumente politikë, studime, raporte etj

më tepër

Të Fundit

THIRRJE PËR APLIKIME

KONSULENTË EKSPERTË AFATSHKURTËR

Për më shumë informacion klikoni këtu.

 

Njoftime

 1. With this initiative, the Think Tank Fund aims at supporting up to 15 “returnees” per year to assume posts in think tanks interested in attracting young staff.

  Afati i Aplikimit: Tuesday, 15 Korrik 2014 - 15:30
  Për më tepër klikoni KËTU
 2. RRPP në Shqipëri do të iniciojë një rrjet të kërkuesve të  rinj “Klubi i Kërkuesve të Rinj”, i cili do të shërbejë si një forum ku  kërkuesit e rinj do të kenë mundësinë të shkëmbejnë ide, eksperienca dhe  të diskutojnë mbi sfidat me të cilat përballen. Kliko këtu për të shkarkuar dokumentin.

  Afati për aplikimet është shtyrë deri në 30 qershor 2014.

  Afati i Aplikimit: Monday, 30 Qershor 2014 - 14:00
  Për më tepër klikoni KËTU
 3. Në kuadër të Programit Rajonal për Nxitjen e Kërkimit, IDM, në rolin e Zyrës Koordinuese në Shqipëri ka filluar  zbatimin e programit Dialogu Kombëtar për mbështetjen e Kërkimit në  Shkencat Sociale 2014-2016. Kliko këtu për të shkarkuar dokumentin.

  Afati i Aplikimit: E Premte, 20 Qershor 2014 - 14:00
  Për më tepër klikoni KËTU