NË FOKUS

IIDM publikoi më 5 shtator 2014 gjetjet e Indeksit të USAID-it për Qëndrueshmërinë e OSHC-ve për Shqipërinë 2013. Ky Indeksi ka ndjekur statusin dhe tendencat e zhvillimit të shoqërisë civile në 29 shtete përgjatë 17 viteve të fundit.

NË FOKUS

Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim botoi gazetën tremujore për periudhën maj-korrik 2014, në të cilën evidentohen veprimtari, botime dhe ngjarje të tjera të realizuara nga departamentet e IDM-së. Klikoni këtu për ta shkarkuar.

NË FOKUS

Pas zbatimit me sukses të një metodologjie të planifikimit strategjik me pjesëmarrje, Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim në partneritet me UNDP/Projekti SSIREC botoi planet vendore e ndërvendore të zhvillimit të komuniteteve rome dhe egjiptiane.

NË FOKUS

LGID organizoi aktivitetin hapës të projektit “Monitorimi dhe Vlerësimi i Procesit të Decentralizimit në Shqipëri” financuar nga Zyra e Bashkëpunimit Zviceran në Tiranë. Në këtë takim hapës u prezantua projekti tek aktorët e angazhuar në procesin e decentralizimit në Shqipëri...

Ekspertiza jonë

Çfarë na bën të mirë

IDM kombinon avantazhet e saj si një institut kërkimor me burimet operacionale, dhe njekohësisht si një organizatë jo-qeveritare me më shumë se 12 vjet eksperiencë në shoqërinë civile në Shqipëri.

më tepër

Projektet tona

Ku investojmë dijet e përpjekjet tona

Kjo kategori paraqet një listë të projekteve të implementuara sipas çdo departamenti. Ju mund t’i rradhisni projektet bazuar në periudhën e implementimit ose titullit përkatës.

më tepër

Publikime

Doni të mësoni se çfarë mendojmë

Kjo kategori përfaqëson një listë të publikimeve kryesore që IDM, nëpërmjet departamenteve të saj të specializuara, ka publikuar në kuadër të programeve të ndryshme si dokumente politikë, studime, raporte etj

më tepër

Të Fundit

THIRRJE PËR APLIKIME

KONSULENTË EKSPERTË AFATSHKURTËR

Për më shumë informacion klikoni këtu.

 

Njoftime

 1. Në program do të trajtohen çështje të sigurisë globale dhe kombëtare të kibernetikës si dhe roli i hartuesve të politikave dhe aktorëve të tjerë ndërkombëtarë. Në program do të trajtohen edhe praktikat më të mira kombëtare, rajoanale dhe botërore si dhe kuadri i politikave përkatëse.

  Afati i Aplikimit: E Premte, 26 Shtator 2014 - 11:00
  Për më tepër klikoni KËTU
 2. IDM fton studiues, hulumtues, lektorë universitetesh dhe studentë të diplomuar të paraqesin propozime prej 500 fjalësh për shkrime të ndryshme për numrin 29 të Revistës për Çështje Evropiane dhe të Sigurisë.

  Afati për dorëzimin e abstraktit është  26 Shtator 2014.

  Afati final për dorëzimin e punimit është 31 Tetor 2014.

  Afati i Aplikimit: E Premte, 26 Shtator 2014 - 14:00
  Për më tepër klikoni KËTU